Правила и условия

Общи условия:
Уважаеми гости, молим Ви, внимателно да прочетете общите условия за настаняване в “Парк хотел Фея”.
При резервация, автоматично се сключва договор за наем, между хотела и клиента/представител на групата, извършил резервацията. При всяка резервация се приема, че гостите са се запознали подробно с условията за ползване. Договорът за наем влиза в сила след като хотелът потвърди резервацията, чрез телефонно обаждане или обратен e-mail.
Заплащане:
Уважаеми гости, след като направите резервация е необходимо в рамките на 3 работни дни от датата на потвърждение, да направите депозитно плащане в размер на 50 процента от цената на договорените нощувки, към банковата сметка на фирмата, собственик на „Парк хотел Фея“. Ако депозитното плащане, не бъде извършено и получено в рамките на 3 работни дни от датата на потвърждение на резервацията, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.
До 2 дни преди настаняването, гостите трябва да извършат доплащане на останалите 50 процента от договорената цена на нощувките. Ако плащането не е извършено, резервацията може да бъде отменена и Договора за наем се прекратява без предизвестие.
Допълнителни разходи:
Всички допълнителни разходи, които не са посочени в пакета, се поемат от гостите, имащи съответните изисквания. Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на „Парк хотел Фея“, неговото обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой мигновено на рецепция по пазарни цени.
Щети или загуби:
Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на „Парк хотел Фея“ с грижа на добър стопанин. Управителят или негов представител може да изиска от гостите да освободят хотела незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наетия период, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума. Нанесените щети или загуби по време на наемният период се заплащат от гостите по пазарна цена.
Ползване на хотела, норми на поведение и грижа:
Гостите поемат цялата отговорност, в случаи на нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда. Наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания от органите на реда, съобразени с българското законодателство, се поемат от гостите.
Пушенето в „Парк хотел Фея“ е забранено, освен ако не е на предвидените за целта места.
Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в „Парк хотел Фея“, особено пребиваващите с деца. В интерес на безопасността, трябва да се оказва подходящ контрол около пътеките, стълбищните пространства и при използване на всички съоръжения на територията на хотела. Наблюдението върху децата трябва да бъде непрестанно, така че да не се допуска нарушение на обществения ред и спокойствието на останалите гости без деца.
Стаите не са предвидени да се посещават с детски колички. В ресторанта за бебета предоставяме бебешки кошчета, а за по-големите деца - детски столчета за хранене. В стаите за бебета има поставени бебешки кошари.
Ценности и сигурност:
Гостите носят отговорност за всички ценности и имущество, притежавани, внесени и използвани от тях на територията на „Парк хотел Фея“. При загуба или повреда на имуществото, притежавано от гостите – собственикът и неговият представител не поемат каквато и да е отговорност.
Рекламации:
Уважаеми гости, единственото ни желание е да осигурим за Вас приятен престой. Ако възникнат проблеми по време на наемния период, необходимо е незабавно да уведомите служител на рецепция. Важно е, гостите да съобщят за възникнали проблеми, докато са на място, за да може жалбата им да бъде удовлетворена. Ако по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.
Юрисдикция:
При направа на резервация, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.
Благодарим Ви за Вниманието!